Giới thiệu

Các công trình dự án đã tham gia

Trải qua quá trình hoạt động hơn 30 năm phát triển và trưởng thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã thi công rất nhiều công trình lớn, đặc biệt là các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ điện... Điển hình là các công trình sau:

Trải qua quá trình hoạt động hơn 30 năm phát triển và trưởng thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã thi công rất nhiều công trình lớn, đặc biệt là các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ điện... Điển hình là các công trình sau:

I Thuỷ điện

1 Thuỷ điện Bình Điền
Giá trị hợp đồng    : 45.000.000.000,đ
Chủ đầu tư               : CT CP Thủy điệnBình Điền
Khởi công 1/2004 - hoàn thành 3/2007


2 TĐ Xêkaman 3
Giá trị hợp đồng    : 100.000,000,000,đ
Chủ đầu tư               : CT TNHH Sêkamản - Công ty CP Thuỷ điện Việt Lào
Khởi công 5/2004 - hoàn thành 12/2008


3 Thuỷ điện YaLy
Giá trị hợp đồng   : 12.000.000.000,đ
Chủ đầu tư              : BQL DA Thuỷ  điện Yaly
Khởi công  06/1998 -   hoàn thành 08/1999


4 Thuỷ điện PleiKrông
Giá trị hợp đồng   : 40.000.000.000,đ
Chủ đầu tư              : BQL DA thủy điên 4
Khởi công  9/2003 - hoàn thành 12/2006


5 Thủy điện Xêkaman 1
Giá trị hợp đồng   : 30.000.000.000,đ
Chủ đầu tư: CT TNHH Xêkmản  -  Công ty CP Thuỷ điện Việt Lào
Khởi công 2007 hoàn thành  2009

II Công trình giao thông


Đường dẫn vào hầm đường bộ đèo Ngang

Giá trị hợp đồng    : 20.000.000.000,đ
Chủ đầu tư               : Công ty BOT Đèo Ngang
Khởi công: 2003 - hoàn thành 2004


7.  Đường du lịch ven biển Quảng Nam

Giá trị hợp đồng : 32.690.000.000,đ
Chủ đầu tư            : BQL các công trình giao thông Quảng Nam
Khởi công: 2002 - hoàn thành 2007


8. Đường Hồ Chí Minh

Giá trị hợp đồng  : 34.000.000.000,đ

Chủ đầu tư             :Bộ GTVT

Khởi công 2002 - hoàn thành 2005


09. Đường Thuỷ Dương – Thuận An - Huế
Giá trị hợp đồng  : 40.000.000.000,đ
Chủ đầu tư             : BQL các công trìnhgiao thông TTH
Khởi công 2006 - hoàn thành 2008


Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật
Kế toán
Liên kết website
Dự án tiêu biểu