SJM - Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
SJM - Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Trải qua quá trình hoạt động hơn 30 năm phát triển và trưởng thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã thi công rất nhiều công trình lớn, đặc biệt là các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ điện... Điển hình là các công trình sau:
Sự phát triển của nền kinh tế kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề trong đó xây dựng cơ bản và công nghiệp năng lượng là hai ngành luôn đi tiên phong so với các lĩnh vực khác. Nhận biết được tầm quan trọng đó, trong giai đoạn tới Nhà nước đã xác định tập trung vào phát triển mạnh mạng lưới thủy điện là lĩnh vực mà chúng ta có tiềm năng để...
1. Chính sách chất lượng: Công ty CP Sông Đà 19 cam kết: + Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu. + Đảm bảo chất lượng. + Mau chóng kịp thời. + Cải tiến liên tục.
1. Lịch sử phát triểnCông ty Cổ phần Sông Đà 19, tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất thuộc Công ty xi măng VLXDXL Đà Nẵng, là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1977 trực thuộc Tổng công ty Xi Măng – Bộ Xây dựng.
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật
Kế toán
Liên kết website
Dự án tiêu biểu