Trên Sông đà có nhà máy thủy điện mang tầm vóc thế kỷ
Nhà máy thủy điện Sông Đà